BOMEN BIJZONDER CULTUREEL ERFGOED

De oudste bomen, die in de gemeente Borsele staan, vieren hun 270ste verjaardag. Het zijn vier Hollandse lindes aan de Vrouwenweg te Hoedekenskerke, geplant in 1742. Nog tien andere bomen hebben hun wortels in de 18e eeuw. Dan mogen we gerust spreken van bijzonder cultureel erfgoed.
Kijken we naar de oudste bomen, dan zijn het vooral de Hollandse lindes die de tand des tijds weten te doorstaan. Er zijn op de dijken nog zo'n 30 lindes die tussen 1742 en 1862 zijn aangeplant.
Deze bomen zijn opgenomen in de lijst van waardevolle bomen. Na het opheffen van de kapvergunning in de gemeente Borsele vroeg de BZZB om een bomeninventarisatie, waaruit duidelijk zou worden welke bomen in ieder geval onze bescherming en respect verdienen. Bomen zijn immers kenmerkend voor Borsele! Gelukkig verdienen veel meer bomen het predicaat waardevol. Ruim 1700 stuks van particulieren, overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen staan intussen op de lijst. Plaatsing op de lijst betekent dat er niet zonder vergunning gekapt mag worden. Het zou mooi zijn wanneer aanwijzing tot waardevolle boom ook een aansporing is voor de eigenaar om het onderhoud goed uit te voeren.
De lijst waardevolle bomen te vinden op de website van de gemeente geldt vanaf juni 2013. Let wel, de boomdijken vallen onder andere regelingen. Meer over onze bemoeienis met bomen leest u onder Actueel en in onze nieuwsbrief van april 2013.

Hieronder vindt u een korte opsomming van de oudste bomen en foto's van een aantal bijzondere exemplaren verspreid over de gemeente. De afbeeldingen in wintertooi worden later aangevuld met een zomerse groene aanblik.

Gekandelaberde Platanen Platteweg Driewegen
Gewone Peer 's-Heerenhoeksedijk 's-Heerenhoek
Grenslinde Baandijk Paulushoekseweg Driewegen
Hollandse Linde Berendijk Ovezande
Hollandse Linde Grote Dijk 's-Heer Abtskerke
Hollandse Linde Haagdijk Raadhuisstraat 's-Gravenpolder
Hollandse Linde Hooglandsedijk Koekoek Driewegen
Hollandse Linde Kerkdreef Heinkenszand
Hollandse Linde Nieuw Vreelandseweg Kwadendamme
Hollandse Linde Nieuwe Kamerseweg Heinkenszand
Hollandse Linde Noldijk Ovezande
Hollandse Linde Oude Kamersedijk Heinkenszand
Hollandse Linde Quistkotsedijk Stelledijk Kwadendamme
Hollandse Linde van Tilburgstraat Driewegen
Hollandse Linden Westerguitedijk 's-Heerenhoek
Hollandse Linde Zomerstraat Ellewoutsdijk
Hollandse Linde Zwaakse-Vreelandsedijk Kwadendam.
Hollandse Linden Lenshoekdijk 's-Gravenpolder
Hollandse Linden Vleugelhofweg 's-Heerenhoek
Platanen Platteweg Driewegen
Villa Boerhave Hoedekenskerke
Rode Beuk en Linden Kerkstraat Hoedekenskerke
Rode Beuk Dorpsstraat Heinkenszand
Rode Beuk Kerkdreef Heinkenszand
Taxus of Venijnboom Oude Zanddijk Heinkenszand
Treures Molendijk 's-Heerenhoek
Treures Zuidweg Nisse
Vier Hollandse Linden Vrouwenweg Hoedekenskerke
Vier Leilinden Nissestelle Ovezande
Witte Paardenkastanje Krijger Paulushoekseweg Driewegen
Witte Paardenkastanje Lenshoekdijk 's-Gravenpolder
Gewone Es Landweg Ovezande


OUDSTE BOMENLIJST GEMEENTE BORSELE

 • 1742 Hoedekenskerke, Vrouwenweg 3: 4x hollandse linde
 • 1750 Heinkenszand, Oude Zanddijk 8: venijnboom
 • 1752 Ovezande, Noldijk: hollandse linde
 • 1762 Nisse, Nissestelle 1: 2x hollandse linde (en ook 2x 1862)
 • 1782 Ovezande, Landweg 1: gewone es
 • 1792 Ovezande, Berendijk: hollandse linde
 • 1792 's-Heerenhoek, Vleugelhofweg 2: 4x hollandse linde
 • 1812 Heinkenszand, rk-begraafplaats/Kerkdreef: beuk, diverse andere soorten
 • 1812 Heinkenszand, Oude Kamersedijk: hollandse linde
 • 1812 Kwadendamme, Nieuw Vreelandsedijk: hollandse linde
 • 1812 's-Gravenpolder, Haagdijk: hollandse linde
 • 1812 's-Heer Abtskerke, Grotedijk: hollandse linde
 • 1822 Heinkenszand, Nieuwe Kamerseweg: hollandse linde
 • 1822 Heinkenszand, Westerguitedijk: hollandse linde
 • 1827 Heinkenszand, Van Cittersbos: beuk, zomereik, diverse andere soorten
 • 1832 Ellewoutsdijk, Hoogelandsedijk: hollandse linde
 • 1832 Kwadendamme, Quistkostsedijk: hollandse linde
 • 1842 Driewegen, Paulushoekweg 5: witte paardekastanje
 • 1842 Driewegen, Van Tilburgstraat 50: 2x hollandse linde
 • 1842 's-Gravenpolder, Lenshoekdijk 17, witte paardekastanje
 • 1862 Baarland, Bakendorpseweg 2: 2x bruine beuk
 • 1862 Ellewoutsdijk, Zomerstraat 23: 6x hollandse linde
 • 1862 Heinkenszand, Clara's Pad 42: bruine beuk
 • 1862 Heinkenszand, Dorpsstraat 42: bruine beuk
 • 1862 's-Heerenhoek, Molendijk 47: treur es
 • 1862 's-Heerenhoek, 's Heerenhoeksedijk 14: gewone peer
 • 1862 Nisse, Zuidweg 16: treur es